HAFT CHENILLE (PĘTELKOWY)

To haft pętelkowy lub łańcuszkowy wykonywany włóczką.

Haft chenille stwarza nowe możliwości i wzbogaca klasyczny sposób haftowana. Ma dwie postacie:
1. Pętle typu boucle wywołujące efekt haftu wypukłego.
2. Łańcuszek będący strukturą płaską, jednak znacznie grubszą od haftu klasycznego.

Obydwie techniki chenillowe czyli łańcuszek i pętle typu boucle stwarzają nowe możliwości zdobienia i uszlachetniania odzieży.

Haft chenille - hafciarnia - Ryszard Szwed
Chenille - Ryszard Szwed
realizacje - chenille - hafciarnia Ryszard Szwed
III Oś Priorytetowa: Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013 Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw